இயேசு ஒரு கிறிஸ்தவரா?????

Wednesday, December 26, 2012

மேற்கண்ட தலைப்பில் உள்ள கேள்விக்கு கிருஸ்தவர்கள்(?) அளிக்கும் பதில் “ஆம் “ என்பதே. இது உண்மையா ?

இந்த கட்டுரை கிரிஸ்துவர்கள் முன்நிறுத்தும் இது போன்ற கேள்விக்கான பதிலை காரண காரியங்களோடு , ஆதாரங்களோடும் ஆய்வுக்கண்ணோட்டத்தோடும் தரும் ஒரு தாழ்மையான முயற்சியாகும்.
Read more ...

இன்னும் 15 நிமிடத்தில் உலகம் அழியபோகுது

Friday, December 21, 2012
இன்னும் 15 நிமிடத்தில் இன்னைக்கு உலகம் அழியபோகுது
Read more ...